הגנות ופרסומים מותרים בדיני לשון הרע

תוכן עניינים חוק איסור לשון הרע, תשכ"ה-1965 (להלן: "החוק") מגדיר הגנות שונות אשר במקרים מסוימים יעניקו הגנה (ובמקרים מסוימים אף הגנה מוחלטת) מפני אחריות בגין פרסום לשון הרע. כמו כן, החוק מגדיר גם הקלות אשר יילקחו בחשבון על ידי בית המשפט הנכבד בבואו לפסוק פיצוי (אזרחי) או גזר דין (פלילי). פרק ג' לחוק כולל בחובו …

הגנות ופרסומים מותרים בדיני לשון הרע לקריאה »